ANBI publicatie


Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI de onderstaande gegevens publiceren op een internetsite.

Datum van deze publicatie: 30 januari 2014.
 

De naam van de instelling

Stichting Serve The City Diemen
 

RSIN Nummer

8512 49 966

Postadres van de instelling

Burgemeester van Tienenweg 21, 1111 CT Diemen


Doelstelling van de ANBI

Serve the City Diemen wil eenheid in de samenleving bevorderen door Diemen te dienen door middel van het organiseren en faciliteren van vrijwilligersprojecten. Hiermee helpen we de minderbedeelden in Diemen.
Onze evenementen zijn eenmalig en laagdrempelig. Hierdoor hopen we veel mensen de gelegenheid te geven om te ervaren wat het is om je in te zetten voor een ander.
 

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Organiseren van minstens twee projectdagen per jaar en een aantal losse projecten, waarbij we hulpbehoevende instanties / personen en vrijwilligers bij elkaar brengen en elkaar gaan leren kennen. Tijdens en na deze projecten proberen we mensen te inspireren hier in hun dagelijks leven vervolg aan te geven.
Bij het organiseren van de projecten proberen we dat te verbinden wat er al is (denk aan clubs, ondernemers, basisscholen, winkeliers, instellingen, etc.) en hier eventueel een samenwerking mee aan te gaan.
 

Funtie en namen van de bestuurders

David Veninga (Voorzitter)
Yvonne Nijdam (Vice voorzitter)
Esther Manden (Secretaris)
Rianne de Jong (Penningmeester)
(Zie tevens onze voorstelpagina)
 

Beloningsbeleid

Conform artikel 6 lid 5 van onze statuten betreft het bestuurslidmaatschap van onze stichting een onbezoldigde functie.
 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2012 (inclusief financiën)
 

Jaarverslag 2013 (inclusief financiën)

Jaarverslag 2014 (inclusief financiën)

Jaarverslag 2015 (inclusief financiën)

Jaarverslag 2016 (inclusief financiën)

Jaarverslag 2017 (inclusief financiën)